Jämförelsetal, andra kulturverksamheter

Stockholm 19 mars 2012

Att räkna antalet besökare i en verksamhet

Det finns olika sätt att räkna, vi valde vid förra redovisningen att räkna och redovisa sålda
biljetter/armband.

Men om vi skulle räkna som andra museum/verksamheter skulles siffror kanske jämföras bättre.
Kulturhuset i Stockholm har t.ex systemet med räknare i ytterdörren och på olika ställen i huset. Om
Palatset skulle haft samma räknemetod som Kulturhuset skulle antalet besökare varit drygt 50 000
till och med julhelgerna, och betydligt fler under hela året med all verksamhet som varit på
Munkbrogatan och i andra lokaler.

Palatset var ett flitigt besökt hus av olika anledningar, Vipp verksamhet, kulturbarer, mötesplatser,
kurser, studiebesök, föredrag, workshops, möten, shop, event, restaurang, café etc. Verksamheten
besöktes flitigt av både barn, unga och vuxna. Från Stockholm, landet och hela världen.

Andra jämförelsesiffror: På Moderna museet gick 545 000 in genom entrén och 332 000 löste biljett.

Palatset 50 000 in genom entrén, 25 000 hade armband och deltog en heldag i verksamheten.

Vi hade även kunnat göra som vissa kulturverksamheter att även räkna de olika rummen/aktiviteter
i huset och räknat varje gång en besökare går in i en ny verksamhet. Så gör många liknande
verksamheter. Det hade gett fantastiska siffror.

Rum för barn redovisade 296 512 besökare. Det gör en snabb beräkning av – 101 barn/timme, 8
timmar per dag 365 dagar per år.

Lava: 108 238 , dvs 300 per dag varje dag på året. ( Kulturhuset är inte öppet varje dag så siffrorna
per timme blir mycket högre). Hur många kvalitativa besökare de har finns inga siffror på.

Hur stor andel per biljett är offentligt finansierad?

Det här är känsliga och svåra siffror att finna jämförelsetal på. Vi har försökt söka i årsredovisningar
och detta är de enda vi har kunnat hitta jämförelsesiffror till.

• Stadsteatern 690 kr per biljett

• Operan 2 700 per biljett

• Moderna 373kr / besökare (om man räknar entrémätningen med 552 214 besökare)

• Palatset 130 kr/ besökare ( vid 50 000 besökare) 275 kr (vid 23 977 faktiskt sålda biljetter)

Det var tyvärr omöjligt att hitta jämförande siffror i barnkulturen som traditionellt har högre andel
offentligt medel/besökare än vuxenkultur, eftersom det ofta är mer personalkrävande och också har
en pedagogisk del.

När det gäller Palatset är det mycket låga siffror vid en jämförelse och det visade sig mycket riktigt att de var för låga.

Är barnkulturen prioriterad?

Av det totala stödet till kultur i Stockholm går

33% (31.883 000) till barn och ungdom

67% (65140 000) till vuxna.

Totalt 97 023 000

Staten har inga jämförande siffror.

Jämförelsetal

Palatset har under det senaste året fått utstå mycket kritik för att inträdet var för dyrt, att skolorna
inte skulle ha råd att komma, att Palatsets verksamhet endast var för de rika och inte minst under
den senaste turbulenta tiden har vi fått mycket kritik för att det investerats så mycket offentliga
pengar under Palatset relativt korta verksamhetstid.

Alla dessa påståenden är sanna men ändå inte. Allt beror på vad det jämförs med.

Några korta kommentarer först:
Inträdet 120kr: Ja det blev högre än ursprungligt tänkt pga minskade offentliga bidrag.
Inträdet har aldrig beräknats att täcka hela verksamheten utan till ca 30-40%. Det är
fortfarande en högre egenfinansiering jämfört med många andra barnkulturverksamheter.

Skolor har inte råd: Rapporten från skolan i bilaga 5 visar att intresset och betalningsviljan från skolorna var större än vi hoppats på, redan från början. Detta gäller även skolor från Stockholms stad. Våren var tämligen fullbokad.

Verksamheten endast för rika: Rapporten om verksamheten (Bilaga 1) och Palatset för Alla(Bilaga 3) visar något helt annat. Det är en ganska fördomsfull och kränkande stämpling av olika medborgares vilja och förmåga att söka sig till olika sorters kultur som beskrivs av politiker och framförallt media.

De offentliga bidragen har plöjts ner i ett svart hål:

1. Renoveringen för drygt 200 miljoner var nödvändig och skulle ha genomförts oavsett hyresgäst. Den är slutförd och finns kvar till ny hyresgäst.

2. De offentliga bidragen har uteslutande gått till verksamhet sedan 2009. Det innebär att de offentliga finansiärerna inte investerat några bidrag i byggnaden, undantaget Arvsfondens lokalanpassningsbidrag 2011. Det har inte heller varit en speciellt dyr verksamhet i förhållande till antalet besökare genom åren.

3. Investeringar på i reda pengar drygt 20 miljoner, men med ett värde som var betydligt högre beroende på sponsring och rabatter, tas nu i flera fall tillbaka av leverantörerna och samarbetspartners. Förlusten ligger huvudsakligen hos barnkulturen och barnen.

Jämförelsetal INTRÄDE

• Palatset: 120 kr per person oavsett ålder (familj 4 pers 480kr )

• Universeum i Göteborg: Barn 110, vuxna 165 (familj 495)

• Tom Tits: vuxen 195 kr barn 145 (familj pris 595)

• 3 Musketörerna på Stadsteatern 375/175 ( familj 1100 kr)

• Föreställning på Teater Pero: Hemligheternas skog 100 /100 (Familj 400 kr)

• Barndans Zebra: Tänka tid böja rum 80 kr / 80 kr (familj 320 kr)

• Vi äro musikanter på Konserthuset – 120 / 55 ( familj 350 )

• Föreställning på Elverket:Säg att du är hungrig från 10 år 200/50 (Familj 500 kr)

• Drop in träning Cirkör: 60 kronor ( ej medlem) (familj 240)

• Errols Dobreva: Streetdanskurs ( motsvarande verksamhet på Palatset) 145 kr/ 40 min ( familj 580 kr)

• Dieselverkstan: Keramik 100 / person ( 400 kr)

• Gästspel med NorrDans på Dieselverkstan:vuxna 180 kr +serviceavgift, ungdomar 90 kr (familj 540 kr)

• Barnpoesifestivalen 00-tal : 170/100 (familj 540)

• Författarbesök i skola (exempel aula Moni Nilsson) 5500 ca 110 kr per person (4 pers 440)

• Stockholms Improvisationsteater: Improviserad Strindberg 220/120 ( familj 680 kr)

• Kvantons musikskola 200 kr/ gång (familj 800)

Flera av de ovan nämnda aktiviteterna ingick som en del i Palatsets utbud för en dag.
Det är svårare att hitta jämförelsetal på workshops eftersom man oftast måste gå minst 5 ofta 10 gånger. Dessutom tillkommer ofta material.

• Sångworkshops 140-180 kr per person / gång.

• Sångworkshops studiefrämjandet 360 kr / gång x 5 tillfällen/3 tim

• Fotoworkshops 395 kr / tillfälle

• Bildverkstan på Rum för barn Att arbeta kostar 30 kr/person i materialkostnad